Home UsBugi Personel Publikacje Nasi pacjenci WspóBpraca

Diagnostyka chorób psów i kotów oraz zwierząt egzotycznych

1. Badanie kliniczne : otoskopowe, rhinoskopowe, laryngoskopowe, oftalmoskopowe, badania dermatologiczne

2. Badanie laboratoryjne :
- hematologiczne - Urit 2900; Swelab
- biochemiczne - Urit 810 Epol, Seamaty SMT100-vet
- cytologiczne - wymazy skóry i błon śluzowych
- histopatologiczne - biopsja cienkoigłowa tkanek

3. Diagnostyka RTG - kontrastowanie rdzenia i przewodu pokarmowego

4. Diagnostyka USG - jamy brzusznej, serca, doppler, wideoprinter

5. Diagnostyka EKG - wydruk wraz z opisem

Powrót