Home UsBugi Personel Publikacje Nasi pacjenci WspóBpraca

Interna i leczenie zachowawcze

1. Leczenie doraźne - płynoterapia, prep. krwiopochodne

2. Intensywna opieka - leczenie stacjonarne, monitoring pacjenta, tlenoterapia, inkubator, możliwość reanimacji, respirator

3. Chemioterapia chorób nowotworowych

 

 

 

 

Powrót